Prenatale screening

Prenatale screening

Gelukkig komt het overgrote deel van de kinderen gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

Het reguliere bloedonderzoek in het eerste trimester van je zwangerschap is hier een voorbeeld van. Maar ook het bepalen van een eventueel verhoogde kans op een chromosomale aandoening (het syndroom van Down, het syndroom van Edwards en het syndroom van Patau) door de NIPT en het opsporen van lichamelijke afwijkingen door middel van een echo bij 20 weken zwangerschap valt hieronder.

 

Tijdens de intake word je geïnformeerd over alle mogelijke vormen van prenatale screening. In dit gesprek kun je je ideeën en wensen kenbaar maken over het al dan niet laten doen van extra onderzoek in de zwangerschap naar de gezondheid van je kind.

De screening kan je misschien geruststellen over de gezondheid van je kind, maar het kan je ook juist ongerust maken, en je voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de onderzoeken wil en of je bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Bij Verloskundigen 101 nemen we ruim de tijd om je zo goed mogelijk voor te lichten over alle mogelijke opties en je te helpen bij het maken van de keuze om wel of niet te testen.

Lees hier meer over prenatale screening.

Wil je een NIPT, mail dan info@verloskundigen101.nl.