Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze website, www.verloskundigen101.nl, wordt onderhouden door Verloskundigen 101.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.

Verloskundigen 101 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij je persoonlijk contact op te nemen met de verloskundigen.

Verloskundigen 101 tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.

Privacy statement

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Verloskundigen101 omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigen 101

Verloskundigen 101 is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 53652770 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigen 101 bereikbaar op telefoonnummer 020-47 000 67. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigen101.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • BSN
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende je gezondheid
 • Zorgverzekeraar
 • De naam van andere zorgverleners
 • Tijdstip van je afspraak

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van het medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren en evalueren van onze zorg en dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten

Geboortekaartjes

Geboortekaartjes die je naar ons opstuurt bevatten persoonsgegevens. Wij gaan het geboortekaartje op de praktijk ophangen en na een tijd worden deze vertrouwelijk verwijderd. Als je het geboortekaartje aan ons overhandigt, ga je ermee akkoord dat deze getoond wordt binnen de praktijk.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Verloskundigen 101 hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart Verloskundigen 101 de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan jou gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Verloskundigen 101 worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verloskundigen 101 en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Verloskundigen 101 te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Verloskundigen 101 te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 15-01-2021.

Verloskundigen 101

Praktijkassistente: 020 – 47 000 67 toets 2
Bij spoed en bevalling: 020 – 47 000 67 toets 1
Johannes Verhulststraat 101
1071 MX Amsterdam
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 – 14.00u
Bij spoed zijn wij 24u per dag 7 dagen in de week bereikbaar
Spreekuur van maandag tot vrijdag van 9 – 17 uur  
Ochtendspreekuur vanaf 8 uur
Avondspreekuur tot 21 uur

Echo Amsterdam

Ite Boeremastraat 1
1054 PP Amsterdam

Telefonisch 7 dagen per week bereikbaar van 9 – 15 uur  
 Tijdens de avondspreekuren (ma, woe en do) zijn wij ook bereikbaar van 17 – 20 uur

Spreekuur van maandag tot vrijdag van 9 – 16.30 uur  
Avondspreekuur (ma – wo – do) tot 21 uur 
Weekend 9 – 15 uur