Eerste controle

Eerste controle

Het eerste bezoek aan de verloskundige duurt ongeveer drie kwartier en vindt meestal plaats rond 7 à 9 weken zwangerschap. Daar ontmoet je één van ons. Tijdens deze afspraak beantwoorden wij je vragen, controleren we op risicofactoren, nemen bloed af en geven voorlichting over onder andere prenatale screening. Samen stippelen wij je persoonlijke zorgpad uit, rekening houdend met jouw behoefte en wensen.

 

Controle op risicofactoren

We zullen je vragen stellen over je ziektegeschiedenis (eventuele operaties, medicijngebruik en dergerlijke), allergieën (voor bijvoorbeeld medicijnen) en leef- en voedingsgewoonten. Indien je eerder zwanger bent geweest vragen we naar het verloop van die zwangerschap(pen) en bevalling(en). Verder vragen wij naar de gezondheid van je (nabije) familie en eventuele aangeboren ziekten of afwijkingen die in jouw familie en de familie van de vader van de baby zouden kunnen voorkomen. Je kunt misschien al even nadenken of er iets bijzonders is dat wij wellicht zouden willen weten en wat je mogelijk even moet navragen of opzoeken. Neem gerust je partner, eventuele kinderen of een familielid mee; zij zijn altijd welkom (dit geldt ook voor de vervolgcontroles). Ook meten we je bloeddruk en nemen bloed bij je af.

Blijkt tijdens de eerste controle dat je vanwege medische redenen, eerdere zwangerschap(pen) specialistische zorg nodig hebt, dan verwijzen wij je door naar de gynaecoloog in het ziekenhuis van jouw keuze.

 

Bloedafname

Bij alle zwangere vrouwen in Nederland wordt in het eerste trimester van de zwangerschap bloedonderzoek gedaan.
Het laboratorium onderzoekt je bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Ook wordt je bloedgroep getest en of je Rhesusfactor D en c positief bent. Daarnaast wordt bekeken of je antistoffen tegen andere bloedgroepen hebt en het hemoglobine (ijzergehalte) gemeten.

Indien nodig wordt aanvullend bloedonderzoek uitgevoerd.