20 weken echo

20 weken echo

Bij een zwangerschapsduur van 18-22 weken heb je de keuze om met behulp van een echo de anatomie en organen van het kind te beoordelen en eventuele lichamelijke afwijkingen op te sporen. Er wordt gekeken naar de hersenen, schedel, aangezicht, wervelkolom, hart, maag, darmen, nieren, blaas en de ledematen van het kind. Ook wordt de grootte van je kindje gemeten, evenals de positie van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater. De 20 weken echo valt onder prenatale screening en, indien je ervoor kiest, wordt deze vergoed door de verzekering.

De uitslag wordt direct na het onderzoek met je besproken. Indien er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of hierover twijfel bestaat, zal dit aan je verteld worden en wordt er contact worden opgenomen met ons. Wij bellen je daarna op om te bespreken wat het vervolgonderzoek inhoudt en dit samen met jou te plannen. Je zult in dat geval op korte termijn worden doorverwezen naar een specialist voor gedetailleerd onderzoek. In een aantal gevallen zal blijken dat er toch niets aan de hand is.

De 20 weken echo is bedoeld voor zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met een aangeboren aandoening. Zwangeren die wel een verhoogd risico hebben (bijvoorbeeld doordat er sprake is van een bepaalde erfelijke aandoening in de familie), worden geadviseerd om de echo te laten maken op medische indicatie in het ziekenhuis, het zogenaamde GUO onderzoek. Als dat nodig is, regelen wij dit voor jou.

Met de 20 weken echo is een groot deel van de afwijkingen op te sporen, maar de garantie op een gezond kind is nooit te geven. De meeste ouders kiezen voor een 20 weken echo ter geruststelling. Meestal gebeurt dit ook, maar als er wel een afwijking wordt gevonden kan je, afhankelijk van de ernst van de aandoening, voor de moeilijke keuze komen te staan om de zwangerschap vroegtijdig te beëindigen. Het kan je echter ook de kans geven je voor te bereiden op de komst van een kind met een aandoening. Er kan dan voor de juiste opvang tijdens en direct na de bevalling gezorgd worden. Het is dus belangrijk dat je je van tevoren voorbereidt op het echo onderzoek en het mogelijke vervolg daarop.