Na de bevalling

Image

Na de bevalling

In de eerste week nadat je bevallen bent, krijgen jij en je baby dagelijks hulp van de kraamverzorgster. Ook wij zullen in de kraamweek ongeveer vier contactmomenten hebben, waarvan twee telefonisch en twee bij je thuis om te controleren hoe het met jullie gaat. We kunnen van tevoren nooit inschatten hoe laat dat zal zijn aangezien deze visites naast eventuele bevallingen en spoedgevallen plaatsvinden. Wij vragen je begrip daarvoor. Mocht je zelf ergens heen gaan op een dag dat wij je zullen bezoeken, mag je dat altijd aan de dienstdoende verloskundige doorgeven.

Bij problemen en/of ongerustheid in de eerste week na de bevalling, bel ook dan de dienstdoende verloskundige 020 – 333 04 20

 

Uitgebreide informatie over de kraamtijd vind je hier.